TALGUJAD
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

UUE AASTA ESIMESEST KLUBIÕHTUST

Go down

UUE  AASTA ESIMESEST  KLUBIÕHTUST Empty UUE AASTA ESIMESEST KLUBIÕHTUST

Postitamine  Valdo Püh Jan 25, 2015 4:26 pm

Maarja, Marko, Edgar, Margus, Viktoria, Jüri, Agu, Ene, Valdo, Juss, Mati.
Selline  seltskond kogunes  Skype´i vahendusel  13.jaanuari  õhtul talgujate vaba mõtte virtuaalklubisse.
Sedapuhku jätkus  ergast mõttejooksu tervelt kolmeks tunniks: https://www.dropbox.com/s/5bgsdt3qh96y1ux/13jaan15klubi.wma?dl=0
Kes ei viitsi  seda  nii pikka  audiofaili  üle kuulata (kuigi  võiks – seekordne arutelu oli lihtsalt vapustavalt mõttetihe ja põnev!NB! Alustada kuulamist 7ndast minutist! Varem on tehnika häälestamisega tegu), võivad pilgu üle libistada  seal sündinud mõtteturgatuste   kiirülevaatest (loendis on sulgudes  turgatuse järjenumber nende üldloendis):
1 (31): Inimene inimeste hulgas
https://www.google.ee/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=The_Role_of_Socionics_in_Russian.doc
Ülalviidatud  Kiievi  rahvusvahelise konverentsi  (2006) ettekandes  väidavad  Jüri ja Viktoria:
„Areneb liik. Indiviidi sotsialiseerumine, kasv ja küpsemine on selle tervikprotsessi  lahutamatu osa.“
Seda  väidet on Jüri  edaspidi  veelgi reljeefsemaks  lihvinud, kinnitades, et  areneb ühiskond, mitte inimene.  Inimese kui indiviidi   osaks on selles, sotsioonilises maailmapildis  sotsialiseerumine, kasv ja küpsemine.
2(32): Inimene ja Jumal
Maarja:  Täielik enda Jumala kätte usaldamine.  Jumala piiramatu vägi (väesolu) võib konkreetse inimese saatuses avalduda mistahes variandis – kas otsese ilmutuse,  pühakirja või  katsumuste näol:    
„Kui Jumala hääl ütleb midagi senise kogemusega vastukäivat (ebaratsionaalset ebaloogilist), siis tuleb ikkagi kuulata Jumala sõna/häält“.
3 (33): Lääs ja  Ida
Ida ja Lääs, kristlus ja idamaade usundid ja õpetused:  konflikt  või dialoog,  antagonism või komplementaarsus? Ajaloos  rahuliku kooseksisteerimise ja võitluse perioodid.
Kolmas tee.  Midagi sellest juba meil päevakorras oli:
https://www.scribd.com/doc/248788455/IDA-LAAS-Talgujad
4(34): Kreatsionism ja Evolutsionism
Kreatsionismi ja evolutsionismi  konflikt või dialoog. Taas kas täienduvus, laiendus  või alternatiivide  kooseksisteerimine.
5(35): OMATUNNE, ENESETUNNE JA ENESEMÄÄRATLUS
Juss: Inimene on kaotanud iseenese. JÕUDMINE VANANEDES ENESE TUUMANI
Tunnetus on kadunud. Inimese tuum on väesolu.

Jüri: Enesemääratlus suures tervikus
Juss: Seos on kõigiga ja kõigega, aga vaja leida inimene üles.


Siia sobib  üks tagasivaade eneseteadvustuse ja enesemääratluse teemale
https://www.scribd.com/doc/151047776/ENESETEADVUSTUS-VERSUS-ENESEMAARATLUS
6(36): RÄNDAJA MAAILMADE VAHEL
Valdo: Tarkus kui kvaliteet, mis aastatega saadakse (nagu konjaki laagerdamine)
Visklemine, ekslemine, võnkumine kahe vahel,  rändamine maailmades ilma norimata, olles vahel ka vahemees. Teades et sul on ka KODU.
Rännates ja vahemees olles küpsedes – see on ISIKLIK KÜPSEMINE, mitte koosarenemise lugu. Tänu küll teekaaslastele ja  teistele maailmadele!
7(37): Resoneerimine vs Peegeldamine
Margus: ISIKSUSE TEKE  läbi peegelduste
JUSS: Margus: Isiksuse teke/kujunemineläbi peegelduste  OMATUUM. Kindelself ja muutuvself (mida teised temast peegeldavad talle tagasi).
Juss: Mitte. peegeldus pole  määrav,  vaid resoneerimine  omatuumaga RESONEERIV SÜSTEEM. Väga muusikaline . Kokkukõla ja vastu kajamine.
8(38):  Inimene keerukam kui inimkooslus
Valdo: Akadeemik Kurdjumovi järgi on reas inimene, grupp, kollektiiv, rahvas, tsivilisatsioon INIMENE kõige keerulisem süsteem. Osa keerukam kui tervik.
9(39): Kunstlik vs Loomulik
Agu: Arengu kui kooskasvamise mittemõistmine on seotud sellega, et välja suremas on  tegelik vahetu koosmõtlus. Suheldakse mitte otse, vaid läbi ajude sünkroniseerijate, massimeedia kommunikaatorite, äratoimetatult.  Nii võib  kahtlema hakata isegi selles, kas Arvo Pärt on üldse olemas või on ta  mingitmoodi  konstrueeritud, kokku pandud. Seetõttu on raske mõista, mis on minus mu oma tarkus ja mis eeskujulik ajupesu.
10 (40):  INIMENE TEEB VALIKUID
Viktoria: Teen isiklikult igal hetkel  valikuid , oma valikuid kasvavate ahvatluste hulgast sisemise resoneeruvuse põhjal, heal ja kurjal  vahet tehes Ka valimata jätmine on sinu valik.
Agu: Aga enamasti on valida võimalik vastavalt etteantud menüüle.
Valdo: Aga maailm pole vaid üks, vaid pluralistlik.
Huulepulkade hulgast valik on üks, armastuses valik teine, mõtlemises ehk ideede maailm kolmas (mõtlemine  toimub kultuuris).
Multiversumi olemasolu adudes ei maksa norgu või ehmatusse langeda, vaid võtta suurt kosmose ja mineraalide maailma, kuhu oleme potsatanud kui antust, millega tuleb aktiivselt tegeleda  - õppida teda nägema, kohendama, ümber tegema selles osas, mis on meie eluilm. Samas mitte eitades teiste  teistsuguseid eluilmu, teistel põhimõtetel konstrueeritud süsteeme.
11 (41): Ratsionaalne vs Emotsionaalne
Margus: Reaalsuse kitsenev toru, mille ümber emotsioonide ahistav kiht
Juss: Vastupidi – see lööb toru lahti. Emotsioonid ja tahe.
Marko: Kogemuse tunnetuslikku dimensiooni käsitleb selline autor nagu Heron ütlemata huvitavalt,  Kogemuse fenomenoloogiline perspektiiv võimaldab pragmaatilise kõrval mõista õppimise tunnetuslikku dimensiooni.
12 (42):  Inversioonid: Seest välja. Väljast sisse.
Viktoria -  Enel teadmusringluse artiklis  vastused paljudele siin kerkinud küsimustele olemas
Internaliseerimine. Eksternaliseerimine. Seest välja. Väljast sisse.
http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/Teadmusringlus_ja_teadmusloome/varjatud_ja_vljendatud_teadmuse_dnaamika.html
13 (43): Inimmõistuse piiratus.
Edgar: Tehisintellektist  kuni Jumala ja igasuguste müstifikatsioonidega kokku puutudes  tekib  suur segadus. Sest teisalt, kuigi oleksime justkui kõik teoreetiliselt unikaalsed, siis  füüsikalähedaselt võttes  oleme kõik puha ühed infokillud, üks bittide-baitide kogum.
Häirib  kõige enam see, et  inimese lähenemisviis  sellele kõigele on  nagu taskulambi kiirtevihus  nähtava kaudu maailma seletamine  - vaatamise lineaarsus ja piiratus ning  katsed mittemõistetav „seletada“  müstifikatsioonide jms abil.  
See teema käis meil üldises plaanis  (NB! Mitte kui kedagi meist  otseselt  ja valusalt puudutav) 2013/14 aastavahetusel. https://www.scribd.com/doc/194233639/MAAILMA-VEEREKESE-PAAL-9-Juhtimise-uus-paradigma
14 (44): Inimkonna stsenaariumid
Juss Saale Kareda räägitud transformatsioonidest kui paisete jms kaasnev enese puhastamise protsess
See on pöörak Fukujama ajaloo lõpu stsenaariumilt ära. Ei saabunud kogu maailma assimileerivat liberaalset üleilmset kapitalistlikku makdoonaldlikku hamburgeriõndsust.
Praegu küll liikumist fundamentalistliku isolatsionismi  ja konfrontatsiooni suunas. Aga  loota võib  kultuuride mitmekesisuse ja koostöö stsenaariumile  a la mükorisaalsed assotsiatsioonid.
Edgar ka arvab, et homogeenset massi ei teki, vaid jätkub fragmentatsioon ja erinevate  kultuuride rikkus.
15 (45): FRAGMENTEERUMINE vs HOMOGENISEERIMINE
Agu: aga GOOGLE? Kas see ei suuda maailma ära homogeniseerida?
Edgar:  andmemassiivide edasine töötlus võib küll viia stsenaariumini, et selle tulemused hakkavad igapäeva elu mõjutama ja tulevikku ette nägema.
Valdo: Kurdjumov ja Malinovski arvavad sarnaselt. Aga selline tasalülitav, erisusi mahalihviv laienev laine   vaheldub ka keeruliste süsteemide teooria järgi  keskse attraktori poole koonduva lainega .
Viktoria: Kesktõukejõud vaheldub tõmbega, kasvõi tuumapommi ja selle levikule seatud piirangu näitel.
Juss: Kareda väitel on selles osas suureks liitlaseks muusika.
16(46): INFRA- JA INTRASTRUKTUURSED VÕRGUD. Maailmavalitsejate ambitsioonid
Edgar: Samas analüüsitakse ju keeruliste süsteemide väljundeid  moodsa kapitalistliku ühiskonna  ja inimese kohta selleks,  et nendega manipuleerida.
Valdo: Ühiskond hierarhiseerub (vt ka Alexander Bardi  ja Jan Söderquisti Netokraatia seisuseid, kes  manipuleerivad konsumtariaadiga  http://exinimene.blogspot.com/2013/02/alexander-bard-ja-netokraatia-lootuse.html
Edgar: Väljastvaates õudne asi võib  seest tunduda õnneliku ja turvalisena neile  kes kultuurikihist läbi end ei jära.
Agu: Iga ori hakkab armastama oma ahelaid  (Teichmüller)
17 (47): MIKS OLEME SELLISELT  KORRALDATUD?
Edgar: Kõige rohkem piirab ja ahistab mind bioloogiline kest.
Maarja: Ka mul oli vaev enne kristlaseks saamist, et ei suuda  kõike üheaegselt käsitleda. Tahtmine  oli teaduslikult, loogiliselt  võtta. Kõik ju koosnev ühest ja samast algosakeste tasemel  ja erinevus info näol (võnkesageduste, spinnide jms poolest)
Edgar:  Bioloogiline kest kui piirang või võimalus? Ilmselt mõlemat. Aga  filosoofiaga sina peale jõudes tekib lukustusmehhhanim. Lühikese ajaks  tärganud mõtteteravus   kaob jäljetult, aastaid hiljem ei pane sest kokku midagi, puudub võimekus midagi suurt teha.
Individuaalsus on samuti  tuumata  olemisel - mingi info suvaline kogum.
Valdo: Iga organismgi on rohkem kui osade summa. Emergentsus. Enese juhtimisel oleks mõttekas  tulemusjuhtimine, st edasiminek saavutatult elik lähiarengu tsoonist.
Viktoria: Soov saada teistest väga võimekamaks toob kaasa üksinduse. Kõik peavad arenema!
18 (48): LOOTUS JÄÄB!
Viktoria:  Hirmud ja koletised on inimest saatnud läbi aegade.Muinasjutud on kirjutatud täiskasvanuile ja seal on alati  võidukad jumalad või kangelased,  kes koletised võidavad.
19 (49): LOODUS VEAB VÄLJA!
Bioloogiline kest on küll piiraja aga teisalt  kindel loom, kes su ka siis koju veab kui su mõistus/katus on ära sõitnud (purjus voorimehe hobune)
http://talgujad.tartu.ee/14lopp/kudymkar_ru1.pdf
Seda tõlgendas Edgar  kui turvalisi toimivaid tugistruktuure.
Samas,  Google´is pole vastandamist ega kangelast, arvab Edgar.
Aga  intrastruktuursed võrgud infrastruktuursete alistamiseks juba eksisteerivad.
Jüri arvab, et ehk on see niisama kollitamine, aga sellega  tegelevad kindralstaabid ja rasked rahad selle taga  on reaalsus hübriidsete sõdade planeerimisel.
20 (50): INIMESED, OLGE VALVSAD - KURJUS EI MAGA!
Mati hoiatab taas noori  30ndate aastate kordumise võimalikkuse eest . Palju sarnast. Populistide populaarsus.
Aga vastukaaluks on alternatiivkogukondade   arvu meeletu kasv maailmas.  
Mükorisoomsus kui eeskuju meile.

Lõpuks link Google docsi, kus kõik eelnev on laiemalt lahti kirjutatud ja kus igaüks võib arutelus kaasa lüüa. https://docs.google.com/document/d/139bb8F57xXMe43WNIyaBeep-Ojn_a9dq7bND5LTxrPw/edit

Valdo

Postituste arv : 514
Join date : 16/05/2009

Tagasi üles Go down

Tagasi üles


 
Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele