TALGUJAD
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Augustiklubi 2018 kajastus

Go down

Augustiklubi 2018 kajastus Empty Augustiklubi 2018 kajastus

Postitamine  Valdo Reede Aug 17, 2018 11:50 pm

Mis? Kus? TALGUJATE VÕIMALUSTE VÄRAVA VIRTUAALKLUBI 59. KOKKUSAAMINE SKYPE´IS
Millal? 14.augustil 2018 kell 21.30 – 23.15
Kes? Agu, Ene, Juss, Jüri, Margus, Mati ja Valdo
Millest? Talgujad suvevaheajal: Kus oldud? Kus käidud? Mida tehtud? Mida öeldud? Mida mõeldud?
Salvestus: https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=eadfcd79-fe59-4da0-841b-9631a7f4c2b6

IGAÜHE ISIKLIKUD TAGASIVAATED OMA „SUVEVAHAJALE“
JUSS (SALVESTUSE MINUTID 1 - 13 )
Mõtteuitamised:
• Inimene/eestlane pole kunagi rahul ja viriseb kõige üle. Ka selle üle, kui lõunamaine päike kodumaa ilma kuumaks kütab.
• Igal asjal kaks otsa: mis suvitajale hää, see põllumehele põrgu
• Sirvides 2009.aasta „Talgud kooli!“ rühma materjale
https://talgujad.forum.co.ee/t98-kuidas-viia-mottetalgu-meetodid-kooli
meenus oma toonane ettekanne, kus ühe teesina sai välja hüütud Murphy seaduse põhjal ka eesootav üldine asjade untsuminek. Nüüd, kuulates Kaupo Vipi intervjuud
sellest, kuidas meie tsivilisatsioon on jõudnud tupikteele, https://www.youtube.com/watch?v=m8aBuAVQSI0&feature=push-u-sub&attr_tag=cVqAY1SRvzMNGFda%3A6 sai Ülari siis esitatud küsimus, mis see kõik on, mis untsu läheb ja kuidas see käib, päris sisulise vastuse.
Tegude poolelt:
• „Heinateod“ Kiisa suvila krundil (ojaäärne, aknaalune, õunapuualune)
• Garaažist soe vesi köögi juurde torutatud
• Vana ahi maha lõhutud ja nüüd pottsepa ootuses

ÜLAR (ISE EI SAANUD OSALEDA, KUID ANDIS ARU JUSSILE)
Muusikategudest:
• Kooriga armastusfilmide festivalil TARTUFF tummfilmidele muusikat tegemas
• Kiidjärvel kohaliku kuulsuse Kalmer Tennosaare mälestuskontserdil tema laule esitamas, neid ise klaveril saates.
Füüsilistest tegudest:
• Suvekodus 10 meetri sügavust salvkaevu kaevamas
ENE (13MIN – 21MIN30SEK)
Reisid:
• Leedu pedagoogidest, vanadest kooliuuendajatest sõprade juurde, kel erinevalt meist on tõsine monograafia 80ndate – 90ndate aastate kooliuuendusest olemas. Meil on sellega kiiresti vaja tegelda, sest tegijate-mäletajate vägi väheneb ( Viive Ruusi ootamatu lahkumine)
• Rattamatk mööda Lõuna-Eestit kolmerattalise elektrimootoriga rattaga. Kavas veel Ene-Mall Verniku juurde Ilmjärvele, keda kutsuks ka osalema meie Talguakadeemias.
• Kuus aastat reisimisi Gruusiasse on vilja kandnud: kõigi nende ülikoolide õpetajakoolituse õppekavad läbisid edukalt atesteerimise. Ühtlasi on need head näited mõttetalguliste vormide (põhiliselt rotaator) viljakast rakendamisest.
MATI (21MIN30SEK - 34MIN)
Rattamatkad:
• Rongiga Aegviitu ja sealt rattaga lõuna poole- sh Valgehobuse mäele
• Koos kaaslasega rattamatk Neerutisse ja tagasi Kadrina kaudu.
• Matkad järvede kandis – Aidu karjäärist tehtud järv, Kuremaale, Pikkjärvele jmt
Surfamised internetis:
• Ettekuulutused looduskatastroofidest
• Majanduskrahhide ootused ja neist väljatuleku lootused
• Poliitikute kemplemised . Putin ja Trump. USA ja Hiina. Venemaa saatus ja ambitsioonid jmt
Ühisarutelu tervisest, sh kõrge eaga kaasnevaist ilmingutest ( maitsemeele ja lõhnataju nürinemine ) ja vajadustest ( rohkem und! ): Diagnoos ja prognoos – optimismi sisendav!
MARGUS ( 34MIN – 43MIN)
Matkadest:
• Automatk vana Toyotaga. Paar-kolm päeva mööda eesti mõisaid ja järvi. 1976. aasta mudel just hea aeglaselt sõites loodust nautida!
Tööelus tagasitulek algse reaalmajanduse juurde – veterinaarravimeid tootva firma juhiks. Hobi korras edasi tegutsemas ka uuel omandatud erialal perenõustajana. Alles on jäänud ka vanad väärtuspõhised huvialad ja tegevused. Liitumine ka Püsimetsade ühendusega, et seista meie metsade elurikkuse säilitamise eest.
15.augustil 2018 loodi Eesti esimene metsaühistu, mis koondab metsaomanikke, kes soovivad oma metsi loodussõbralikult ja püsimetsana majandada. Lisaks loodi tulundusühistu Forestly, mille eesmärgiks on osta kokku lageraieohus metsa ning seda edaspidi säästvalt majandada. http://elfond.ee/mets

AGU (43MIN – 58MIN)
Osavõtt XXX KAIKA SUVEÜLIKOOLIST KAIKAL https://wi.ee/et/kaika-suveulikool-kaikal/
Oli sisukas, teemadelt kaasaegne, osavõtjaist rohkem kui varasematel aastatel kohalikku, st Karula rahvast, aga väiksearvulisem kokkuvõttes (ca 150, nt Harglas olnud 400 vastu)
• Algatajad-eestvedajad muutatahtmise märke ilmutamas, küsides (Kaido Kama), et mis selle üritusega edasi teha.
• Esinejaist märkimist väärt Karula pereisa Ants Kuks Rõõmu talust laste kodus koolitamise teemaga, teiseks Enn Kasak oma traditsioonilise kosmoloogilise teemaga, mis aga sel aastal inimeselähedasem kui varemalt. See teema tuleb eetrisse Ööülikooli programmis ja seda saavad siis kõik huvilised kuulata.
Postitused Maakogu näoraamatus:
• Juutuuberina Dunbari arvust kõnelemine
• Paul Raskini Globaalsete Stsenaariumide Grupi / Tellus Academy
kolme kaheharulise stsenaariumi tutvustamine https://www.youtube.com/watch?v=b9yGP_I9pOM

JÜRI (58MIN – 1H40SEK)
Selle suve märksõnad:
• Tööotsingute jätkumine
• Kokku kõlamine Rein Taagepera õpetusega laste kasvatamisest
• Sotsiokraatia avastamine ja ühisjoonte märkamine meiega
• Rohelistega koos tegevuse jätkamine
• Uue võrsete märkamisel ja toetamisel huvi toetada nt Rõuge kihelkonnas sündivaid ja arenevaid ettevõtmisi ( olgu või fännklubi vormis).
Siit ikka see uue talgutoa - Vita activa talgutoa aktuaalsus, aga Ruuta sõnutsi mitte forsseerides, vaid vajaduspõhiselt käivitades.
VALDO (1H00MIN40SEK – 1H25MIN)
Iseõppimine selleks, et olla konditsioonis „tellitud koosõppimiseks“ lastelastega. Viimasel ajal selleks läbitud akadeemilised kursused:
• Globaalajalugu
• XX sajandi kultuuri- ja kunstifilosoofia
• Eesti keel ja kultuur välisüliõpilastele
Mõtterännakud koos sotsiaal- ja reaalteaduse suurkujudega:
• Hermann Hesse „Vanadusest“
• Hannah Arendt „Inimese olukord“
• Frank Wilczek „ Peenfüüsika. Mass, eeter ja üleilmsed seosed“
Märdimetslaste suguvõsa summer 5.augustil 2018:
• Kolme põlve kokkusaamine
• Ettekanne sündide ja sündmuste vastastikustest mõjudest kui eraldi ja koos õpitu ja kogetu süntees meie suguvõsa näitel.
https://docs.google.com/presentation/d/1Yr8fyD_6F4JVATS4uG-E1qfHznAQxxWcOHcWjBE7Ccg/edit?usp=sharing


ARVAMUSI 2018 ARVAMUSFESTIVALI JÄREL (1H25 MIN – 1H35MIN)
Ene: Tundub, et AF korraldajad on veel eelmiselgi aastal valitsenud „tipus asetsemise“ positsioonist laskunud rohkem rahva hulka ja otsivad võimalusi, kuidas edasi minna.
Valdo: Pajula- Jüristo maailmavaate teemaline dialoog Samosti juhtimisel paistis positiivsena silma, kuna ei mindud tihti kasutatava defineerimise teed, vaid käsitleti teemat tänapäeva maailma ja eesti poliitmaastiku kontekstis ning tõdeti rangete piiritluste ja piiride kadumist ja teatavat kontinuaalsust.
Seda enam tunduvad anakronismidena erakondlikud eristumispüüdlused ja valimiseelsed ponnistused üksteisest üle pakkuda. Aga seda kõike on Kaupo hästi kirjeldanud oma siinviidatud intervjuus „Objektiivile“.
AF kavaga tutvudes jäi silma noore TÜ haridusega politoloogi (õppis 2000 – 2007) Toomas Roolaiu kaheosaline Eesti tulevikustsenaariumide 2035 koostamise kava, kus esimeses osas pidid tegelema sellega eksperdid ja teises oli kavas korraldada 1h45min struktureeritud koostööd rümatöö vormis. Siit paistis läbi midagi sellist, mille kohta Ene on täheldanud, et noortel tulevad vanade töövormid ja meetodid enda jaoks uuesti leiutada. Noormehe tausta uurides selgus, et tegu on multitalendiga, kelle huvid ulatuvad valgustuskunsti, barista ja argentiina tangoni. Ülikooli(de) puuduseks peab noormees häälestumist spetsialistide väljalaskmise konveiersüsteemile, selmet olla koht, kus noorele inimesele võimaldatakse võimalikult rohkem sellest suurepärasest keskkonnast saada.
KLUBIMEISTER JUSS AKTIIVSUSEST JA JÄRELEMÕTLIKKUSEST (1H35MIN – 1H40MIN24SEK)
Probleem, mida nooremas eas aktiivselt tegutsedes (Vita activas - V.R.) tunnetasin: aktiivses elus „sees olles“ on nii hirmus palju igasugust siblimist, et ei jää aega järele mõelda ja seetõttu tikub mõte veidi viltu kiskuma. Aktiivne „isemõtleja“ ei adu, et pooled asjad, mida ta siblimise käigus ette võtab, võiks üldse ära jätta! (See on seesama Vita activa ja Vita contemplativa kokkumängu küsimus, mille kohta sai suguvõsa summeril välja pakutud Vita contemplACTIVA ja mida omal ajal kirjeldas küberneetik Leo Võhandu kui „heasoovliku kõrvaltvaataja“ kaasamise tulemuslikkust – näiteks isesõitvate autode juhtimisseadmete üüratut lihtsustumist võrreldes „seessiblijate“ poolt pakutuga – V.R.) Seda probleemi võiks üritada eelseisvatel Talguakadeemiatel lahendada, vähemalt meie eneste jaoks.
Ja lõpuks jäi püsti „küsimuste küsimus“: KAS PANNA (SEE ASI) PAIKA VÕI PANNA (SEE PROTSESS) KÄIMA? ????
Valdo

Postituste arv : 514
Join date : 16/05/2009

Tagasi üles Go down

Tagasi üles

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele